אישור הורים - החלוץ תשע"ד
 

 

"ליגת החלוץ", מייצרת מקום איכותי לפעילות משחקית וספורטיבית בין בני נוער באוריינטציה חינוכית. מסגרת אשר מודרכת בערכי הרעות וההגינות, תוך שימת דגש על העצמתו והתפתחותו של כל נער ונערה. 

 

חתימתי על מסמך זה מהווה אישור מצידי לכך שבני/ביתי י/תשתתף ב"ליגת החלוץ", וכי במסגרת השתתפותו/ה תינתן לו/ה האפשרות להוריד ולהירשם ללא תשלום לאפליקציה הנקראת "ליגת החלוץ", במסגרתה, בין היתר, יתנהל הרישום למשחקים והמשתמשים יוכלו לקבל מידע על משחקים ותוצאות.

 

אני מאשר/ת כי במסגרת השימוש באפליקציה י/תמסור בני/ביתי מספר פרטים מזהים (כגון קבוצה, כיתה, בית ספר), ותינתן לו/ה האפשרות להעלות תמונה לבחירתו/ה.

 

לאחר הורדת האפליקציה יתבקשו המשתמשים לאשר את מדיניות הפרטיות שלה.                       

 

חתימתי על מסמך זה מהווה את הסכמתי למפעילי הליגה בעיר אותה אמלא בטופס ההרשמה, לצלם את בני/בתי ששמם ימולא בטופס, שהינם מתחת לגיל 18. הצילומים עשויים לשמש כחלק מפרסום פעילויות של המפעילים.

 

עוד אני מאשר/ת כי:

  1.    לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות "ליגת החלוץ".

  2. הריני לאשר כי אעדכן אתכם על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי, אשר עשוי למנוע ממנו/ה להשתתף בפעילות "ליגת החלוץ".

אישור הורים לליגת קיץ תשפ"א

טופס האישור