תכנית שנתית

מפגש שבועי קבוע עם מאמן מחנך מהחלוץ.

קבוצה המונה בין 15-25 חניכים.

אימונים מקצועיים וחינוכיים.

מיועד למתנ"סים, מרכזי נוער, בתי ספר,

פנימיות ועוד.. 

אבני היסוד אשר מנחות אותנו בדרכינו:

מרכיבי הפעילות המרכזיים:

פיתוח כישורים אישיים וחברתיים:

הפעילות הספורטיבית מקנה כלים להתמודדים עם סיטואציות שונות שהחיים מציבים בפני הילד. דרך הספורט, הילד מבין ומפתח יכולות אישיות וחברתיות עמוקות שיהיו לו לכלי עזר בחייו מחוץ למשחק ובהמשך חייו כבוגר.

מרבית הילדים ובני הנוער בישראל משקיעים את רוב זמנם בעולם המדיה הווירטואלית וברשתות החברתיות.

כתוצאה ישירה מכך, נפגעים באופן הולך וגובר כישוריהם החברתיים. הדבר מתבטא באלימות, היעדר סובלנות כלפי האחר ובחוסר יכולת להתגבר על מכשולים.

 יחד עם זאת, רבים מהם אוהבים לעסוק בספורט וזקוקים למסגרת מאפשרת ויציבה שתוכל להעניק להם במת מפגש חברתית ומודרכת.

 

על מנת להתמודד עם סוגיה זו, עלינו לייצר מפגשים ספורטיביים-חינוכיים רבים, אשר יוציאו את העיניים מהמרקע ויפנו אותן חזרה לעיני החבר תוך בניית קבוצה חברתית.